Registra’t al Butlletí

ca Català

AJUTS RECERCA 2018 SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

BECÀRIA: Violeta Sancho Gracia

Projecte: “El Porcí de Lleida, la producció sostenible intel·ligent”

 

BECARI:  Samuel Pascual Villarroya

Projecte: “Avaluació en granja pilot de diferents estratègies alimentàries per a reduir les emissions: Assaig amb alimentació de precisió”.

AJUTS RECERCA 2017 SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

BECÀRIA: Laia Sobrevia Ortega

Projecte: “Testatge d’estratègies nutricionals durant les diferents fases de producció”

 

BECÀRIA:  Violeta Sancho Gracia

Projecte: “Aplicació del principi de les “3Rs”: Reemplaçar, reduir i refinar en experimentació animal amb finalitats zootècniques i veterinàries”.

AJUTS RECERCA 2016 SUBVENCIONATS PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

BECÀRIA: Beatriz-Pilar Tello Abadía

Projecte: “Inmunogenicidad de vacunas experimentales en porcino”

BECARI:  Mikel Iborra Llop

Projecte: “Efecte de l’alçada i el cabal de l’abeurador sobre els paràmetres productius, consum i  malbaratament d’aigua en porcs d’engreix”

ESTUDIS

El Centre d’Estudis Porcins ofereix la possiblitat de contractació de proves i/o estudis a diferents nivells (maternitat, transició i engreix) destinats a la investigació de la millora i eficència productiva en l’àmbit del sector porcí. Les instal·lacions del Centre disposen d’eines que permeten realitzar controls mediambientals, de consums de pinso i aigua, pesos individuals, emissions de gasos…

AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ESTUDIS PORCINS

Aquest any 2014 s’han començat obres destinades a l’ampliació del centre per tal d’augmentar la capacitat d’animals, fet que permetrà la realització de més estudis amb les condicions de benestar animal adaptades a la nova normativa.

 

 

 

TALLERS DIDÀCTICS SOBRE LA CADENA ALIMENTARIA

L’any 2013 es va posar en funcionament una prova pilot per la realització de tallers didàctics destinats a escoles i instituts. Van participar-hi les escoles: Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell, la ZER el Jonc (Camarasa, La Ràpita, Vallfogona de Balaguer i Menàrguens) i l’Escola la Noguera de Balaguer.  La finalitat d’aquests tallers  es fer conèixer la totalitat de la cadena alimentària, és a dir, del camp a la taula. Els tallers que s’efectuen al Centre d’Estudis Porcins,  tracten sobre l’alimentació, els allotjaments, la reproducció i la diferenciació de productes derivats del porc.

El dia 10 de juny de 2014, va tenir lloc al Centre, la presentació de la nova unitat didáctica que es treballa en aquests tallers, de la mà del President de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida, Miquel Ángel Cullerés, la Directora del Centre de Recursos Pedagògics i coordinadora del Servei Educatiu de la Noguera, Mercè Plens i el Director Tècnic del Centre d’Estudis Porcins, Daniel Babot. Aquesta unitat didáctica, permet conéixer, ademés de la cadena alimentària, dos llocs emblemàtics de Torrelameu, la Nòria i el Molí del Duc.

Durant l’any 2014, han participar als tallers del CEP, les escoles Vedruna i l’Estel, ambdues de Balaguer.

 

CIMG1960          Tallers 3

Tallers 3 (2)    Tallers  Tallers 2

GRAU EN CIÈNCIA I SALUT ANIMAL

Cada any, els alumnes del Grau en Ciència i Salut Animal de la Universitat de Lleida visiten el centre en diverses ocasions per la realització de pràctiques de laboratori, maneig d’animals, extraccions de sang, necròpsies… Aquestes visites es realitzen amb el professorat del grau i amb el personal del centre.    Grau en Ciència i Salut animal 2  

MÀSTER EN SANITAT I PRODUCCIÓ PORCINA

Cada any, l’empresa Boehringer Ingelheim patrocina tallers al Centre d’Estudis Porcins pels alumnes del màster en Sanitat i Producció Porcina. En aquests tallers se’ls proporcina material didàctic i diferents conferències efectuades per personal de l’empresa i professorat del màster.

     

SERVEI DE LABORATORI

El laboratori del Centre d’Estudis Porcins ofereix el servei de contrastació de dosis seminals, que consisteix en l’avaluació de les dosis per garantitzar la qualitat i la capacitat fecundant del semen al llarg del temps.

S’analitza la motilitat i vigor de l’esperma, es controla el pH de la mostra, s’obté la concentració de núm de milions d’espermatozous per cm³ de cada dosi, es determina el percentatge de formes anormals i es recompten els acrosomes normals i alterats, i finalment se’n fa una avaluació global i s’alerta de manera immediata a l’empresa en cas de resultats negatius.

           Servei laboratori   Servei laboratori (2)   Servei laboratori 3

Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu

El Centre d’Estudis Porcins és un consorci integrat per la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.