Registra’t al Butlletí

Centre d’Estudis Porcins de Catalunya

El Centre d’Estudis Porcins és un consorci integrat pel DARP de la Gtat de Catalunya, Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.

The Swine Research Centre of Catalonia is a consortium of the DARP from the Generalitat de Catalunya, Lleida Provincial Council, the County Council of La Noguera, Torrelameu City Council and the University of Lleida.

El Centre d’Estudis Porcins és un consorci integrat pel DARP de la Gtat de Catalunya, Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.