SERVEI DE LABORATORI

El laboratori del Centre d’Estudis Porcins ofereix el servei de contrastació de dosis seminals, que consisteix en l’avaluació de les dosis per garantitzar la qualitat i la capacitat fecundant del semen al llarg del temps.

S’analitza la motilitat i vigor de l’esperma, es controla el pH de la mostra, s’obté la concentració de núm de milions d’espermatozous per cm³ de cada dosi, es determina el percentatge de formes anormals i es recompten els acrosomes normals i alterats, i finalment se’n fa una avaluació global i s’alerta de manera immediata a l’empresa en cas de resultats negatius.

           Servei laboratori   Servei laboratori (2)   Servei laboratori 3