Omet al contingut

Projectes

Avaluació i validació demostrativa sistema de tractaments purins N-AMATICSYSTEM

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development Activitat demostrativa financiada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Sistema de tractament de purins que consiteix en separar la fracció sòlida de la líquida i tractar-les. La fracció sòlida s’emmagatzema per a compostatge i la fracció líquida és tractada amb ozó per higienitzar-la i reduir olors.

PROJECTE REPRODIVAC

Next-generation vaccines and diagnostics to prevent livestock reproductive diseases of worldwide impact A partir de l’any 2023, el Centre d’Estudis Porcins, participarà en el projecte REPRODIVAC. La informació del projecte, la podeu trobar en l’enllaç següent: https://www.reprodivac.eu/

OPERACIÓ PECT PORCÍ TECNOLÒGIC

CONTEXTUALITZACIÓ: El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, estableix com a objectiu central per al sector porcí, la producció intel·ligent i sostenible com a eixos competitius. D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les… Llegiu més »OPERACIÓ PECT PORCÍ TECNOLÒGIC