Skip to content

SERVEI DE LABORATORI

El laboratori del Centre d’Estudis Porcins ofereix el servei de contrastació de dosis seminals, que consisteix en l’avaluació de les dosis per garantitzar la qualitat i la capacitat fecundant del semen al llarg del temps.

S’analitza la motilitat i vigor de l’esperma, es controla el pH de la mostra, s’obté la concentració de núm de milions d’espermatozous per cm³ de cada dosi, es determina el percentatge de formes anormals i es recompten els acrosomes normals i alterats, i finalment se’n fa una avaluació global i s’alerta de manera immediata a l’empresa en cas de resultats negatius.

           Servei laboratori   Servei laboratori (2)   Servei laboratori 3