Omet al contingut

PROJECTE REPRODIVAC

Next-generation vaccines and diagnostics to prevent livestock reproductive diseases of worldwide impact

A partir de l’any 2023, el Centre d’Estudis Porcins, participarà en el projecte REPRODIVAC.

La informació del projecte, la podeu trobar en l’enllaç següent:

https://www.reprodivac.eu/