Omet al contingut

Avaluació i validació demostrativa sistema de tractaments purins N-AMATICSYSTEM

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Activitat demostrativa financiada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Sistema de tractament de purins que consiteix en separar la fracció sòlida de la líquida i tractar-les. La fracció sòlida s’emmagatzema per a compostatge i la fracció líquida és tractada amb ozó per higienitzar-la i reduir olors.