Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

OPERACIÓ PECT PORCÍ TECNOLÒGIC

Imagen3.jpg

Captura.jpg

CONTEXTUALITZACIÓ:

El Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida, elaborat per la Diputació, estableix com a objectiu central per al sector porcí, la producció intel·ligent i sostenible com a eixos competitius.

D’acord amb el Pla, l’objectiu estratègic general del PECT és impulsar la recerca, la innovació, la transferència de resultats i l’ús de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC, en la producció porcina amb la finalitat d’optimitzar-ne l’eficiència , millorar la sanitat, i transformar les dejeccions ramaderes en recursos fertilitzants, en línia amb els principis de l’economia circular.

Les operacions del PECT estan orientades a reforçar aquests factors clau de competitivitat i a impulsar l’ús i l’aplicació sistemàtiques de les tecnologies facilitadores transversals, especialment les TIC i els mètodes de producció avançada.

La col·laboració entre les empreses del territori i administracions, Universitat de Lleida, el Centre d’Estudis Porcins de Torrelameu, Grup de Sanejament Porcí, Ajuntament d’Alcarràs i la Diputació de Lleida, per la consecució d’aquests objectius, consolida Catalunya com pol europeu de coneixement en un àmbit molt especialitzat a la vegada que contribueix a millorar l’entorn català d’innovació, i de manera especial, la ecoinnovació.

Imagen4.jpg

PORCÍ TECNOLÒGIC

L’objectiu de l’operació PORCÍ-TECNOLÒGIC és contribuir a la incorporació de tecnologia que ha de permetre donar el valor econòmic i social que té, i ha de tenir, la carn porcina en la cadena alimentària de la nova societat de benestar.

Els objectius específics són:

  1. Disposar d’infraestructures i instal·lacions tecnològiques avançades per contractar i transferir innovacions i així poder donar el suport a les empreses del sector porcí
  2. Demostrar la importància de la incorporació de la tecnologia i de noves eines de la informació en els processos de producció animal de porcí i poder realitzar estudis d’impacte comparatiu amb altres especies animals
  3. Contribuir a la formació de personal especialitzat (formació professional i universitària) en sistemes de producció animal amb criteris de sostenibilitat
  4. Ajudar a educar a la societat en la justa valoració de la producció animal (cas del porcí de Lleida) i la seva contribució al desenvolupament de les zones rurals i al estat del benestar.