Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Qui som?

El Centre d’Estudis Porcins de Catalunya és un consorci integrat per la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, l’Ajuntament de Torrelameu i la Universitat de Lleida.
El Centre neix amb el desig de col · laborar amb el sistema productor de carn porcina, contribuint al diàleg i aproximació entre els diferents components del sector. Neix seguint el model d’institució ja consolidada en altres països.
El CEP, té una clara vocació formativa i d’estudi. L’activitat formativa, es pot dividir en tres grups clarament diferenciats. D’una banda vol servir de suport a les escoles de formació professional. D’altra banda, participar molt directament en la formació universitària, col · laborant amb la UdL i també la realització de cursos i seminaris propis destinats a tots els agents implicats amb el sector porcí. Aquests cursos i seminaris podran estar promoguts per propi CEP o amb la col·laboració de diverses empreses i associacions o institucions lligades al sector.

El Centre d’Estudis Porcins, té com a objectiu desenvolupar activitats docents, experimentals i de transferència de tecnologia, en l’àmbit de la producció porcina. Entre elles es poden ressaltar les següents:
Curs per incrementar el nivell de qualificació tècnica de professionals relacionats amb la producció ramadera.
Formació de tècnics i investigadors especialistes dins l’àmbit porcí.
Suport a treballs d’experimentació, fins i tot en Projectes i Convenis amb universitats o empreses privades.
Com a principals beneficis es poden apuntar els següents:
Millora de la docència en producció animal per als alumnes de la UdL.
Promoure la realització de cursos per a ramaders, també per a tècnics a nivells mitjà i alt.
Oferir un marc propici per afavorir la col·laboració intrasectorial de les diferents entitats tant públiques com privades.
Dinamització social i econòmica de la zona.

Relacionats amb la formació
Dins de les instal·lacions del CEP es duen a terme una part important de les pràctiques de Biotecnologia de la reproducció, destinades a alumnes de segon cicle d’Enginyeria Agrònoma de la UdL. Les pràctiques estan relacionades amb la reproducció porcina i especialment amb l’recol · lecció de ejaculats, la valoració de la qualitat seminal, el control de l’ovulació de la truja, la preparació de dosis seminals, la inseminació artificial porcina i el control de la gestació.
El CEP també està obert a la col·laboració amb els centres de formació professional perquè els seus alumnes puguin realitzar pràctiques a les instal·lacions del Centre.
El CEP imparteix diferents cursos, seminaris i conferències relacionats amb el sector porcí com ara sobre gestió estratègica en ramaderia intensiva, benestar animal, transport, etc. Dirigits a professionals del sector.


Relacionats amb empreses privades
El CEP està obert a la col·laboració amb diferents empreses privades relacionades amb el sector porcí tant en la vessant productiva com en altres.
S’estan duent a terme col·laboracions que fan referència a tot el tema de la inseminació artificial assumint el Centre les funcions tècniques de l’anàlisi de laboratori.


Relacionats amb la recollida d’informació
El CEP està confeccionant una base de dades de les diferents àrees del coneixement relacionades amb el sector porcí en el seu conjunt, des de la producció a la comercialització, passant pel medi ambient i el benestar animal.


Col·laboracions amb les administracions
El CEP està obert a la col·laboració amb les diferents administracions per dur a terme diferents estudis relacionats amb el sector porcí, purins, transport benestar animal, comercialització, etc.


Col·laboracions amb les administracions
El CEP està obert a la col·laboració amb les diferents administracions per dur a terme diferents estudis relacionats amb el sector porcí, purins, transport benestar animal, comercialització, etc.

DACC.jpg

Fons-Europeu-Agricola-de-Desenvolupament-Rural-FEADER-1.png_1386679427-1.png

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Activitat demostrativa f

inanciada a través de l’Operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Sistema de tractament de purins que consiteix en separar la fracció sòlida de la líquida i tractar-les. La fracció sòlida s’emmagatzema per a compostatge i la fracció líquida és tractada amb ozó per higienitzar-la i reduir olors.

IMG20230713122944.jpg

IMG20230713123308.jpg

IMG20230713123243.jpg